Yurena - Šola tujih jezikov Šola tujih jezikov
Telefon: 07/ 3372 100

VPIS V TEČAJE

VPISI V TEČAJE ŠE VEDNO POTEKAJO.

Uradne ure:

Od ponedeljka do četrtka od 9.00-12.00 in od 13.00-16.00
Ob petkih od 9.00-12.00 in od 13.00-14.00.

Po predhodni najavi lahko pridete tudi kasneje.

Intenzivni tečaji za poslovneže: Immersion for business people!

INDIVIDUALNI PROGRAM

Jeziki: AN, NEM, RU, IT, FR, ŠP

Preberite več...

NOVO V YURENI!

Prevajanje v 23 svetovnih jezikov!

Sodno overjeni prevodi!

Preberite več...

PRIPRAVA NA IZPITE IZ NEMŠKEGA JEZIKA

Iščete službo v tujini? Potrebujete mednarodno priznano potrdilo o znanju nemškega jezika?

V Yureni se lahko pripravite na mednarodne izpite iz nemškega jezika. Tečajnike pripravimo na izpite
na stopnjah znanja od A1 do C1.
Tečaje vodi profesorica, ki že vrsto let sodeluje z Goethe-Institutom kot izpraševalka na izpitih
v Ljubljani. Tečajev se lahko udeležite v skupini ali individualno.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: irena@yurena.si

»Z Yureno vsestransko sodelujemo že dolga leta. Pri njih smo pridobivali znanja za različne stopnje različnih tujih jezikov: angleščino, nemščino, italijanščino in
ruščino. Udeleževali smo se skupinskih tečajev, pa tudi individualnih izobraževanj. Vedno smo bili zelo zadovoljni. Odlikuje jih strokovna ekipa, odlični pedagogi
ter oseben pristop in prilagodljivost. Posebno dodano vrednost predstavljajo »native speakerji«. Zato sodelujemo tudi na tem področju, tako pri prevajanju ali
lektoriranju programov za brošure, kakor tudi pri pripravi tekstov za spletne strani. Pri individualnem izobraževanju priporočamo tudi treniranje »power point«
prezentacij oziroma predstavitev in nastopanj.«

Matjaž Pavlin, direktor Kompasa Novo mesto

»Učenje tujih jezikov mi je vedno predstavljalo izziv. Predvsem v zadnjih letih je znanje tujih jezikov postalo del mojega vsakdana. Pri tem mi je zelo pomagalo izobra-
ževanje v jezikovni šoli Yurena. Izkušnje so zelo pozitivne, še posebej pa želim izpostaviti svojo predavateljico, ki mi je zelo pomagala pri učenju francoščine. Učenje
jezikov ni lahko opravilo, je pa nekaj, s čimer se je potrebno soočiti, če želimo kot posamezniki in regija tudi v prihodnje dosegati odlične izvozne rezultate.«

Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto

»Znanje tujih jezikov ni več le znak izobraženosti, ampak je to postala potreba v vsakdanjem življenju. Osebno se rad izobražujem in nadgrajujem znanje tujih jezikov.
Pri Yureni sem se udeležil tečajev nemškega jezika in obogatil svoje znanje. Vsebina tečajev je bila zanimiva, kar je še posebej pomembno, vsebino smo prilagajali
našim potrebam. Skupine so bile manjše, zato smo lahko več komunicirali. Vzdušje je bilo sproščeno, kar tudi pripomore k večji uspešnosti. Vsekakor bo šola tujih
jezikov Yurena tudi v prihodnje moja prva izbira.«

Matjaž Strašek, direktor Adrie Plus

»V času globalizacije je znanje tujih jezikov in sposobnost komuniciranja osnova za vstop na trg. Pri Yureni sem izpopolnjevala znanje angleškega jezika. Všeč mi je
profesionalnost in prilagodljivost učiteljev tako glede vsebine, ki jo potrebujem, kakor tudi glede terminske razpoložljivosti.»

Marta Kelvišar, direktorica Adrie Dom

»Učenje angleščine v Yureni je moj hobi. Program, termin, intenzivnost, vse je prilagojeno udeležencem, ki smo postali že nepogrešljiva klapa.To je čas, ko druge
obveznosti odpadejo in je rezerviran za prijetno popoldansko - večerno druženje.»

mag. Franci Bačar, direktor Območne geodetske uprave Novo mesto

»Sem dolgoletni in redni udeleženec Yureninih tečajev angleščine - program konverzacija. Učenje (ponavljanje in utrjevanje) tega jezika mi je postalo hobi in tudi
zadovoljstvo pri njegovi praktični uporabi v tujini ali branju literature v angleščini. Poleg tega pa mi obiskovanje tečaja nalaga prijetno obveznost in red. Posebej pa
je prijetno tudi druženje z ostalimi tečajniki. To so moji razlogi vztrajanja pri učenju, zlasti, ker ni znanja nikoli dovolj.»

Franc Žunič, upokojeni državni tožilec

»Na Yureni sem obiskovala maturitetni tečaj za angleščino. Moja primarna želja je bila, da mi znanje, ki bi ga pridobila na tečaju, omogoči, da dosežem želeno
število točk na maturi pri angleškem jeziku, kar mi je tudi uspelo. Profesorica, ki me je poučevala, nam je vsem udeležencem tečaja vedno poskušala pomagati
po najboljših močeh, v nas je iskala znanje in nas skozi celo leto spodbujala ter pripravljala na končni preizkus - maturo. S tečajem sem predvsem pridobila več
samozavesti pri govorjenju jezika, veliko pa smo se tudi posvečali tako slovnici kot tudi pisnim oblikam sporočanja. Zavedam se, da je danes znanje tujih jezikov
okno v svet, zato menim, da je bilo zame obiskovanje šole Yurena pomembna pridobitev.»

Laura, študentka

»Jezikovno šolo Yurena poznam že 10 let. V določenem obdobju smo Yureno obiskovali kar trije člani naše družine. Sinova sta nadgrajevala znanje angleščine,
sama pa se izpopolnjujem v nemškem jeziku, saj se je v obdobju, ko tega jezika nisem potrebovala, precej srednješolskega znanja izgubilo oz. potuhnilo v pozabo.
Ko želiš po dolgem času ponovno komunicirati, ugotoviš, da je znanje, ki je neuporabljeno, čez čas tudi neuporabno. Razumevanje pisnih besedil se še nekako
ohrani, ampak samo to ni dovolj. Cilj mojega učenja je bil, da se znebim zavor in negotovosti pri živi komunikaciji. V skupini z različnim predznanjem in z različnimi
interesnimi področji je težje zadovoljiti svoje cilje, zato mi veliko bolj ustreza individualni pouk. Cenim Izkušene Yurenine učitelje nemščine in njihovo prilagodljivost
z urniki, s temami, ...«

Vida Škrabanja

»Na Yureni sem najprej obiskovala tečaj angleščine, nato pa sem dodala še tečaja nemščine in španščine. Zaradi vedno več obveznosti tekom gimnazije sem kasneje
obiskovala samo še tečaj nemščine. Ravno nemščina mi je že od nekdaj eden izmed najlepših in najzanimivejših jezikov, zato sem tečaj vsak teden obiskovala z veseljem.
Posebnih ciljev si nikoli nisem zadala, samo napredovati v sporazumevanju sem si želela, saj pričakujem, da mi bo nemščina še kako prav prišla v prihodnjih letih. V
skupini sem se vedno počutila prijetno, med seboj smo si pomagali, se spodbujali, ure pa popestrili s kakšnimi zabavnejšimi pogovori. Učenje je potekalo na veliko bolj
sproščen način kot na primer v šoli,ponavljanje je velikokrat potekalo prek iger, vsebin na internetu, sodelovanja z drugimi tečajniki... Zaradi manjšega števila učencev
smo vsi imeli dovolj priložnosti, da smo lahko komunicirali v nemščini, kar je verjetno pri učenju tujega jezika tudi najpomembnejše. Tečaj priporočam vsem, tudi sama
bi se ga v primeru, da ne bi odšla v Ljubljano, še udeleževala.«

Tjaša Žagar, zlata maturantka