Yurena - Šola tujih jezikov Šola tujih jezikov
Telefon: 07/ 3372 100

Ste naleteli na težave pri komuniciranju s tujino? Če je vaš odgovor pritrdilen, preberite našo ponudbo in skupaj bomo premostili ovire:

Individualni program

Jeziki: AN, NEM, RU, IT, FR, ŠP

Dnevni program:

A

– 8.00 do 8.15 dobrodošlica
– 8.15 do 9.45 tečaj
– 9.45 do 10.00 prigrizek
– 10.00 do 11.30 tečaj
– 11.45 do 12.45 kosilo

B

– 8.00 do 8.15 dobrodošlica
– 8.15 do 9.45 tečaj
– 9.45 do 10.00 prigrizek
– 10.00 do 11.30 tečaj
– 11.30 do 11.45 pijača
– 11.45 do 12.30 tečaj
– 12.30 do 13.30 kosilo
– 13.30 do 15.00 tečaj

Program je prilagojen vašim željam, potrebam in predznanju.

Vsa komunikacija poteka v tujem jeziku. Največ poudarka je namenjeno razvoju govornih spretnosti.

Lahko izberete 1 dan, 2 dni ali več.

Lokacija: Yurena, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Cena za 1 dan:

A – 129,00 EUR + DDV (all inclusive)

B – 197,00 EUR + DDV (all inclusive)

Več informacij na yurena@siol.net ali 07 33 72 100.