Yurena - Šola tujih jezikov Šola tujih jezikov
Telefon: 07/ 3372 100

    V Yureni poučujemo:

    angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, hrvaščino, poljščino, češčino, slovaščino, nizozemščino, slovenščino za tujce,...


Tečaji splošnega jezika

Tečaji splošnega jezika razvijajo vse jezikovne spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje, pisanje) in vas pripravijo na uporabo jezika ob vsaki priložnosti. Tečaji potekajo dvakrat ali en ...

Jezikovni tečaji za upokojence

Gre za tečaje splošnega jezika ali konverzacije, katerih intenzivnost je prilagojena populaciji v tretjem življenjskem obdobju.Tečaji za upokojence potekajo enkrat ali dvakr ...

Priprava na državne, mednarodne izpite

Mednarodni izpiti so pomembni pri iskanju zaposlitve v tujini in študiju na tujih univerzah. Tečaji so namenjeni pripravi odraslih in tudi srednješolcev, ki potrebujejo uraden mednarodno ve ...

Osvežitveni jezikovni tečaji

Osvežitveni tečaj je namenjen vsem, ki so se nekega jezika že učili.Poudarek je na obnovitvi in nadgradnji že obstoječega znanja. Osvežitveni tečaji potekajo enkrat ali dvak ...

Intenzivni jezikovni tečaji

Intenzivni tečaj je namenjen vsem, ki bi želeli do znanja priti čim hitreje. Tečaj lahko izvedemo v dveh tednih po tri šolske ure na dan, v treh vikendih ali pa v manj inten ...

Tečaji poslovnega jezika

Tečaji poslovnega jezika obsegajo teme in situacije, ki jih potrebujemo pri delu s tujimi poslovnimi partnerji. Najpogostejše teme so: predstavitev podjetja, telefoniranje, predstavitev pro ...

Konverzacija

Program je namenjen širjenju besednega zaklada in razvijanju govornih spretnosti. Udeleženci sodelujejo pri oblikovanju programa tako, da predlagajo teme, ki so izhodišče za vodeno konverzacij ...