Jezikovni tečaji za osnovnošolce

Osnovnošolcem ponujamo dodatni program kot podporo učenju v šolskih klopeh. Pod vodstvom izkušenih in motiviranih predavateljev jim omogočamo širjenje in bogatitev besedišča ter jim pomagamo premagovati ovire pri govornem sporazumevanju.

Pouk poteka s podporo interaktivnih tabel v kombinaciji tradicionalnih oblik učenja z najsodobnejšimi komunikacijskimi tehnologijami, vseeno pa je v središču procesa učenja tečajnik. Naši tečajniki imajo tudi možnost dodatnega dela in stika s predavateljem prek spletne učilnice.

Tečaji za vse starostne skupine osnovnošolcev potekajo enkrat tedensko.

Tečaji, namenjeni učencem od 1. do 4. razreda, obsegajo 40 šolskih ur, tečaji za starostne skupine od 5. razreda dalje pa 50 šolskih ur.

Cena za 50-urni tečaj: 285 EUR + DDV ali 8 obrokov po 38,50 EUR + DDV.
Cena za 40-urni tečaj: 227 EUR + DDV ali 8 obrokov po 30,60 EUR + DDV.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR