Yurena - Šola tujih jezikov Šola tujih jezikov
Telefon: 07/ 3372 100

V Yureni vam nudimo:

  • prevajanje besedil iz slovenskega jezika v tuji jezik in obratno
  • prevajanje besedil iz tujega jezika v tuji jezik
  • konsekutivno tolmačenje
  • lektoriranje slovenskih in tujih besedil

Zakaj se obrniti na Yureno?

  • smo zanesljivi : upoštevamo želje stranke in se držimo predhodno dogovorjenih rokov.
  • smo hitro odzivni : na vaše povpraševanje odgovorimo v najkrajšem možnem času in pošljemo ponudbo za izvedbo prevodov.
  • imamo dolgoletne izkušnje : dolgoletne izkušnje naših zanesljivih prevajalcev omogočajo izvedbo tudi najzahtevnejših prevodov besedil v predhodno dogovorjenem časovnem roku.

PREVAJANJE

Nudimo visokokakovostne prevode (vključno s sodnimi overitvami prevodov) vseh vrst splošnih in strokovnih besedil, pogodb, povzetkov, spletnih strani, dokumentov in pravnih besedil v 23 svetovnih jezikov.

Prevajamo različna področja, tj. ekonomija, pravo, tehnika (gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, kemijska tehnologija, itd.), kemija, medicina, farmacija, idr.

Profesionalno prevajamo v večino svetovnih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, poljščina, srbščina, hrvaščina, makedonščina, nizozemščina, švedščina, finščina, danščina, portugalščina, češčina, bolgarščina, albanščina, portugalščina, japonščina, kitajščina, turščina …).

Nudimo pa tudi prevode v druge jezikovne kombinacije in prevode iz tujega v tuj jezik. Za podrobnejše informacije nas pokličite ali obvestite po elektronski pošti.

SODNO OVERJENI PREVODI

Nudimo sodne/uradne prevode vseh tipov uradnih dokumentov, listin, certifikatov, razpisne dokumentacije, diplom, izpisov iz poslovnega/sodnega registra, zakonskih aktov, potrdil o nekaznovanosti, rojstnih, poročnih in mrliških listov, pogodb, odločb, patentov, zapisnikov, pooblastil, dovoljenj, delovnih dovoljenj, spričeval, davčnih potrdil ter drugih uradnih listin in dokumentov.

Prevode s sodno overitvijo opravljajo s strani Ministrstva za pravosodje zapriseženi sodni tolmači za različne jezikovne kombinacije.

Za sodni prevod potrebujete originalni dokument ali overjeno kopijo originala (overitev kopije originala lahko uredite na upravni enoti ali pri notarju), ki se zveže s prevodom in zapečati z uradno izjavo sodnega tolmača. Sodni tolmač s svojim podpisom in žigom jamči za ustreznost in kakovostno izvedbo sodnega prevoda.

LEKTORIRANJE

Yurena nudi tudi lekturo besedil v slovenskem in tujem jeziku. Primerna je za reklamna besedila, strokovne vsebine, vsebine spletne strani oz. vsa besedila, ki so namenjena javni objavi in predvidena za tisk.

CENIK

Cene prevodov in sodnih/uradnih prevodov so odvisne od jezikovne kombinacije, obsega, zahtevnosti besedila in nujnosti. Za natančno določitev cene nam pošljite povpraševanje. Najmanjša obračunana enota je ena (1) prevajalska stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov v prevodu.

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času Vam bomo pripravili ponudbo!

 

Povpraševanje