Turisti prihajajo

DELAVNICE TUJIH JEZIKOV ZA DELAVCE V TURIZMU IN GOSTINSTVU
angleščina – nemščina – italijanščina – francoščina – španščina

Se pri svojem delu srečujete s turisti? Se vam pri pogovoru v tujem jeziku zatakne in iščete besede?

Delavnice bodo osredotočene na komuniciranje s tujimi gosti. Gre za aktivno učenje (active learning), kjer je večina časa namenjena govoru.

Udeleženec bo na delavnici odigral aktivno vlogo; simulirali bomo situacije, s kakršnimi se srečujete pri svojem delu.

Delavnice bodo obsegale 12 šolskih ur in bodo razdeljene na štiri srečanja po tri šolske ure. Da bo znanje čim bolj utrjeno in da ga bo več, bomo poskrbeli s spletno učilnico.

Od udeležencev pričakujemo osnovno jezikovno predznanje.

Cena: 98,00 EUR + DDV

Pričetek: takoj, ko se oblikuje skupinica.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR