30-urni tečaji v majhnih skupinah

10 ur gratis! (30 ur za ceno 20 ur)
1x ali 2x tedensko

Cena: 192,00 EUR + DDV
Pričetek: ob zapolnitvi mest posamezne skupine

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR