Angleščina za potovanja

Udeleženci bodo znanje angleškega jezika nadgradili z besediščem za potovanja. Poudarek bo na govoru.

MINI SKUPINE (3 do 5)

- 20-urni tečaj
- 9 srečanj po 100 minut
- enkrat ali dvakrat tedensko
- začetek: v začetku aprila

Cena: 198,00 EUR + 22% DDV = 242,78 EUR (lahko obročno)

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR