Intenzivni tečaji za poslovneže: Immersion for business people

Ste naleteli na težave pri komuniciranju s tujino? Če je vaš odgovor pritrdilen, preberite našo ponudbo in skupaj bomo premostili ovire.

Individualni program

Jeziki: AN, NEM, IT, FR, ŠP, RU, HR

Dnevni program:
- 8.00 do 8.15 dobrodošlica
- 8.15 do 9.45 tečaj
- 9.45 do 10.00 prigrizek
- 10.00 do 11.30 tečaj
- 11.45 do 12.45 kosilo

Program je prilagojen vašim željam, potrebam in predznanju.

Vsa komunikacija poteka v tujem jeziku.
Največ poudarka je namenjenega razvoju govornih spretnosti.
Lahko izberete 1 dan, 2 dni ali več dni.
Lokacija: Yurena, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Cena za 1 dan: 139,00 EUR + DDV (all inclusive)

Več informacij na yurena@siol.net ali 07 33 72 100.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR