Jezikovne igralne urice

Otroci se učijo tujega jezika na sproščen način, predvsem skozi igro. Učiteljica skrbi za visoko stopnjo koncentracije in ohranja motivacijo tako, da skrbno menjava aktivnosti. Otroci spoznavajo tuji jezik preko igric, pesmic, pravljic in ustvarjalnega dela (veliko rišejo, sestavljajo, barvajo, izrezujejo, izdelujejo različne izdelke iz papirja …).

Aktivnosti temeljijo na prepevanju pesmic, različnih igrah in gibanju. Otroci hkrati razvijajo spretnost govora in spretnost poslušanja.

Cilj igralnih uric je, da otroci spoznavajo tuji jezik in drugačno kulturo ter tako gradijo temelje za nadaljnje učenje tujega jezika.

Program obsega 30 šolskih ur in poteka enkrat tedensko po 45 minut od začetka oktobra tekočega leta do konca maja v naslednjem letu. Zadnja ura je predstavitev celotnega dela. Otroci pokažejo staršem, kaj vse so se naučili.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR