Jezikovni tečaji za osnovnošolce

Osnovnošolci na tečajih nadgradijo znanje iz šolskih klopi ali se učijo novega tujega jezika. Pod vodstvom izkušenih predavateljev otroci spoznajo tuji jezik, se ga naučijo razumeti in se v njem izražati.

Otroci so razdeljeni v majhne skupine glede na starost in predznanje.

NOVO v šolskem letu 2019/2020: ob koncu tečaja angleščine imajo otroci možnost opravljanja mednarodnega izpita LanguageCert.*

Tečaji za učence od 1. do 4. razreda obsegajo 40 šolskih ur, tečaji za učence od 5. do 9. razreda pa 50 šolskih ur. Tečaji potekajo enkrat tedensko.

Udeleženci lahko izkoristijo naslednje ugodnosti:

- popust na poletnih delavnicah
- popust na poletnem tečaju v Angliji
- brezplačna udeležba na aktivnostih v angleščini, ki jih organiziramo med šolskim letom (npr. Afterschool-English-Club, Storytelling)

* Udeleženci lahko opravljajo mednarodni izpit LanguageCert, ko njihovo znanje ustreza določeni stopnji znanja
po evropski jezikovni lestvici CEFR in so stari vsaj 7 let.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR