Jezikovni tečaji za osnovnošolce

Da bi otroke razvrstili v primerne skupine, priporočamo brezplačno testiranje in pogovor. Otroka prijavite na irena@yurena.si in dogovorili se bomo za termin.

Obvezno navedite svojo telefonsko številko ter starost otroka oz. razred, v katerega hodi.

Osnovnošolci na tečajih nadgradijo znanje iz šolskih klopi ali se učijo novega tujega jezika.

Standardi kakovosti pri Yureninih tečajih za osnovnošolce v ničemer ne zaostajajo za tečaji, namenjenimi našim odraslim udeležencem.

Tečaje za osnovnošolce vodijo motivirani, izkušeni in strokovno usposobljeni učitelji, ki radi delajo z mladimi udeleženci – v Yureni namreč posebno pozornost namenjamo prav izbiri pedagogov.

Kadar obstaja dvom glede uvrstitve v najprimernejšo skupino (otrokova starostna skupina oziroma razred, ki ga otrok obiskuje, ni vedno edino merilo uvrstitve v skupino), imajo otroci možnost svoje znanje preveriti s kratkim uvrstitvenim testom, ki ga opravijo z enim od naših učiteljev. Zelo pomembno je, da se otroci v skupini dobro počutijo in da enkrat tedensko skozi vse šolsko leto z veseljem prihajajo na srečanja. Tudi dolžina srečanj je premišljena in prilagojena starostnim skupinam, da na račun predolgih srečanj otroci ne bi izgubili motivacije.

Učne ure potekajo v manjših skupinah, kar otrokom omogoča, da se aktivno vključujejo v vse dejavnosti. Besedišče in jezikovne strukture usvajajo skozi slikovno in slušno gradivo, utrjevanje znanja pa poteka zelo aktivno ob gibalnih in miselnih igrah, igranju vlog, skupinskih izzivih in kvizih, kar je otrokom všeč, saj na zdrav način razvija pozitivno tekmovalnost.

Program je fleksibilen in ga prilagajamo skupini in posameznikom, njihovim željam in predznanju. Pri starejših osnovnošolcih na prvih srečanjih radi prisluhnemo njihovim željam glede tematskih sklopov in vsebin, ki bi si jih še posebej želeli obravnavati, saj tako pomagajo sooblikovati tečaj, seveda pa imajo to možnost skozi vse šolsko leto.

S tečaji za osnovnošolce pričnemo sredi septembra.

Udeleženci lahko izkoristijo naslednje ugodnosti:

- popust na poletnem tečaju v Angliji

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR