Jezikovni klubi za srednješolce

Da bi otroke razvrstili v primerne skupine, priporočamo brezplačno testiranje in pogovor.

Testiranje otrok poteka ob ponedeljkih in sredah ob 16.15. Obvezna je prijava vsaj en delovni dan prej. Otroka prijavite na irena@yurena.si.

Obvezno navedite svojo telefonsko številko ter starost otroka oz. razred, v katerega hodi.

V jezikovnih klubih srednješolci obogatijo v šoli pridobljeno znanje ali se učijo novega tujega jezika.

Klubi so zasnovani po načelu delavnic, na katerih udeleženci aktivno in v sproščenem vzdušju spoznajo tuji jezik in kulturo.

Srednješolci v spodbudnem okolju v majhnih skupinah vrstnikov premagajo ovire pri govornem izražanju. Udeleženci imajo aktivno vlogo pri oblikovanju programa, izkušeni predavatelji pa se ustrezno posvetijo vsem jezikovnim spretnostim.

Klubi potekajo enkrat tedensko.

Udeleženci lahko izkoristijo naslednje ugodnosti:
- popust na poletnih delavnicah
- popust na poletnem tečaju v Angliji

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR