Slovenian for foreigners / slovenščina za tujce

Slovenian for foreigners

- an intensive course 3 times a week: in the morning, in the afternoon or in the evening
- 60 lessons / 30 sessions (a lesson takes 45 minutes; a session takes 90 minutes)
- online
- maximum students per class: 10

price:  390,00 EUR + VAT = 475,80 EUR

Slovenščina za tujce

- intenzivni tečaj 3x tedensko; dopoldan, popoldan ali zvečer
- 60 šolskih ur ali 30 srečanj po 90 minut
- na daljavo
- število udeležencev: do največ 10

cena:  390,00 EUR + DDV = 475,80 EUR

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR