TEČAJI ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

25-urni tečaj:

  • enkrat tedensko po dve šolski uri

Pričetek:

  • po zimskih počitnicah

 

Cena: 163,00 EUR + DDV = 198,86 EUR ali 4 x 52,00 EUR + DDV = 63,44 EUR

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR