40-urni intenzivni tečaj SLOVENŠČINA ZA TUJCE v septembru

  • za slovansko govoreče
  • 40 ur
  • 2 šolski uri v dopoldanskem času vsak dan

 

Pričetek: petek, 4. september

Več informacij na 33 72 100.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR