O Yureni

Z vami že 30+ let

YURENA, šola tujih jezikov iz Novega mesta, je družinsko podjetje, ki ga vodijo prokuristka Katica Golobič, profesorica angleščine in francoščine, direktorica in profesorica nemščine Irena Golobič, vodja kakovosti ter profesorica angleščine in francoščine Marija Trunkelj, in poslovni sekretar Jure Golobič.

Prve tečajnike smo vpisali jeseni 1991. Januarja 1997 smo se preselili v nove poslovne prostore na Glavnem trgu 11 v Novem mestu, kar je poleg ustvarjalnega in zavzetega dela vseh sodelujočih dodatno pripomoglo k dvigu kakovosti naših storitev. Iz majhne šole z eno lastno učilnico smo se tako razvili v šolo, v kateri se letno izobražuje okrog 800 tečajnikov vseh starostnih skupin, od predšolskih otrok do upokojencev.

Danes poteka pouk v 12 sodobno opremljenih učilnicah, v katerih pouk s pomočjo interaktivnih tabel omogoča nadgradnjo tradicionalnih oblik učenja z najnovejšimi komunikacijskimi tehnologijami.

Leta 1994 je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije verificiralo Yurenine programe za izobraževanje odraslih.

27. 3. 2001 je YURENA od Državnega izpitnega centra prejela odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov, in tako postala pooblaščeni izpitni center, v katerem lahko kandidati opravljajo državne izpite iz znanja tujih jezikov za odrasle iz angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine.

12. 9. 2006 je YURENA pridobila certifikat za sistem vodenja ISO 9001.

Naši predavatelji

Naše izobraževalne programe izvajajo usposobljeni, izkušeni in motivirani domači in tuji predavatelji, ki v ospredje učnega procesa postavljajo udeleženca in njegove potrebe. Z učinkovitimi metodami ter v prijetnem in sproščenem vzdušju tečajnike pripeljejo do znanja. Spodbujajo jih, da čim prej spregovorijo v tujem jeziku in znajo tudi ostale jezikovne spretnosti uporabiti za premagovanje jezikovnih izzivov, ki jih narekujejo življenjske in poslovne situacije.

Nekatere tečaje pa vodijo pedagoško usposobljeni naravni govorci posameznih jezikov, ki jih poučujemo.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR