Priprava na državne, mednarodne izpite

Mednarodni izpiti so pomembni pri iskanju zaposlitve v tujini in študiju na tujih univerzah. Tečaji so ciljno usmerjeni in namenjeni pripravi odraslih in tudi srednješolcev, ki potrebujejo uraden mednarodno veljaven certifikat.

Državne izpite izvaja RIC iz Ljubljane. Yurena je pooblaščeni izpitni center, kar pomeni, da lahko izpit opravljate tudi pri nas, kadar je prijavljenih več kot šest udeležencev. Listina RIC-a je pravno veljaven certifikat o znanju tujega jezika na osnovni ali višji ravni v Sloveniji. Dve Yurenini predavateljici sta ocenjevalki na RIC-evih izpitih.

V Yureni pripravljamo predvsem na FCE in CAE, ki sta angleška izpita Univerze Cambridge, ter na nemške izpite, ki jih izvaja Goethe-Institut v Ljubljani.

Naše tečajnike pripravljamo na nemške mednarodne izpite stopenj vse od A1 do C1. Yurenina predavateljica je ocenjevalka na izpitih Goethe-Instituta v Ljubljani, ki so jih do sedaj vsi naši tečajniki uspešno opravili.

Priprava na izpit lahko poteka v skupini ali pa individualno.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR