Jezikovne delavnice

Yurenine delavnice so namenjene predvsem tistim, ki imajo določeno znanje jezika in potrebujejo specifična znanja.

Delavnice so eno-, dvo- ali trodnevne in lahko potekajo v prostorih naročnika ali pa pri nas.

Navajamo nekaj tem:

  • predstavitev podjetja
  • telefoniranje brez zadrege
  • učinkovito poslovno dopisovanje
  • tuji jezik za potovanja
  • klepet v poslovnih in socialnih stikih s tujci
  • osvežitev slovnice
  • itd.

 

Na željo naročnika lahko izvedemo kakršnokoli delavnico.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR