Tutorstvo za osnovnošolce in srednješolce

Pridi v Yureno, preden dobiš slabo oceno!

TUTORING

English flag

TUTORIUM

English flag

Tutorstvo poteka v manjših skupinah, kjer se tutor posveti vsakemu udeležencu posebej. Tutorji so naši izkušeni predavatelji.

- POMOČ PRI DOMAČIH NALOGAH
- RAZLAGA TEKOČE ŠOLSKE SNOVI
- POPRAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK
- PODPORA ŠOLSKEMU PROGRAMU

Tutor udeležencem pomaga in jih usmerja, da bodo razumeli snov. Pripravi tudi dodatne vaje za utrjevanje snovi.

Od udeležencev pričakujemo, da:

- na srečanja prinesejo šolsko gradivo
- si še pred srečanji pripravijo vprašanja glede snovi
- aktivno sodelujejo in vprašajo vse, kar jih zanima

Tutor udeležence vodi in usmerja ter se posveti vsakemu, kolikor je potrebno. Skupine bodo karseda homogene. Zaželeno je, da udeleženci predhodno sporočijo, kaj obravnavajo v šoli, da se tutor lahko ustrezno pripravi.

PREDNOSTI tutorstva pred individualnimi inštrukcijami:

- skupinski učinek razreševanja težav pri razumevanju snovi
- sodelovanje in medsebojna pomoč
- določeno snov, ki jo potrebujejo vsi, bomo utrdili skupaj s praktičnimi in uporabnimi primeri

ZAKAJ tutorstvo?

- da ne bi prišlo do negativnih ali slabih ocen
- da znanje ne bo pridobljeno »kampanjsko«, ampak bo utrjeno

Tutorstvo poteka enkrat tedensko. Posamezno srečanje traja 70 minut.  Skupine tutorstva lahko glede na povpraševanje oblikujemo tudi za ostale jezike.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR