Konverzacija

Program je namenjen širjenju besednega zaklada in razvijanju govornih spretnosti. Udeleženci sodelujejo pri oblikovanju programa tako, da predlagajo teme, ki so izhodišče za vodeno konverzacijo.

Za tečaj konverzacije se odločajo predvsem tečajniki, ki so v Yureni opravili peto, šesto ali sedmo stopnjo in želijo izpiliti govor ter ostati v stiku z jezikom. Konverzacijske tečaje vodijo predvsem predavatelji, ki so “native speakerji” ali pa imajo ta status.

Tečaj obsega 40 ur in poteka enkrat tedensko v popoldanskem ali večernem času v skupini, kjer je največ 8 udeležencev.

Konverzacijski tečaji zahtevajo predznanje, ki ustreza stopnji B1 ali B2 po evropski lestvici. Izjemoma izvajamo konverzacijo tudi na stopnji A2.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR