Tečaji splošnega jezika

Tečaji splošnega jezika razvijajo vse jezikovne spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje, pisanje) in vas pripravijo na uporabo jezika ob vsaki priložnosti. Tečaji potekajo dvakrat ali enkrat tedensko v popoldanskih ali večernih urah v manjših skupinah. Poudarek je na govoru. Tečaji splošnega jezika so namenjeni tečajnikom od 16. leta dalje.

Tečaji so razdeljeni na 9 stopenj, ki so usklajene z evropsko lestvico ECFR (referenčni okvir za jezike - Common European Framework of Reference for Languages), kar pomeni, da
– 1. in 2. stopnja obsegata raven A1
– 3. in 4. stopnja obsegata raven A2
– 5. in 6. stopnja obsegata raven B1
– 7. in 8. stopnja obsegata raven B2
– 9. stopnja obsega raven C1

Za vse, ki niso začetniki, določimo primerno stopnjo s pisnim testiranjem in razgovorom. Tako testiranje kot svetovanje sta brezplačna.

Glavnino skupin oblikujemo v obdobju jesenskega vpisa (september in oktober) ter spomladanskega vpisa (januar in februar), vendar skupine oblikujemo tudi kadarkoli med letom, ko zberemo dovolj kandidatov. Možna je tudi kasnejša priključitev k ustrezni skupini, če je v tej še prostor.

Yurenini jezikovni programi in tečaji splošnega jezika so usklajeni z evropskim referenčnim okvirom za jezike.

 

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR