Priprava na maturo iz slovenščine

Tečaj nudi dijakom polno podporo za uspešno opravljanje pisnega in ustnega izpita.

Tečaj zajema:

  • sistematični pregled slovnice z razlago in vajami iz maturitetnih pol za utrjevanje
  • vaje za razvijanje  bralnega razumevanja
  • pisanje predpisanih besedilnih vrst
  • sistematičen pregled vloge in položaja slovenskega jezika v preteklosti  in sedanjosti
  • strategije za pisanje razpravljalnega ali razlagalnega/interpretativnega eseja
  • pregled književnih obdobij, literarnoteoretičnih pojmov in interpretacija predpisanih literarnih besedil
  • spremljanje napredka

 

Tečaj poteka enkrat tedensko in obsega 45 šolskih ur. Prične se v sredini meseca oktobra in traja vse do pričetka mature.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR