Tečaji poslovnega jezika

Tečaji poslovnega jezika obsegajo teme in situacije, ki jih potrebujemo pri delu s tujimi poslovnimi partnerji. Najpogostejše teme so: predstavitev podjetja, telefoniranje, predstavitev proizvoda, pogajanja, pisna komunikacija.

Pridobljeno znanje vodi k samozavestnemu nastopu in nedvomno povečuje tečajnikovo konkurenčnost na tujem trgu. Tudi za tečaj poslovnega jezika je potrebno izmeriti predznanje.

V skupini je 5 do 8 udeležencev.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR