Priprava na maturo iz angleščine

Tečaj nudi dijakom polno podporo za uspešno opravljanje pisnega in ustnega dela. Vodi ga predavateljica z izkušnjami ocenjevalke na maturi.

TEČAJ ZAJEMA:

  • sistematični pregled slovnice z razlago in vajami za utrjevanje
  • tipične vaje za maturo z nepogrešlivimi napotki za lažje reševanje
  • reševanje maturitetnih pol
  • priprava na ustni del
  • vaje za razvijanje slušnega in bralnega razumevanja, ki sledijo aktualni problematiki
  • širjenje besednega zaklada z besedili iz tekoče britanske periodike in spletne enciklopedije
  • nasvete in namige za pisanje krajšega in daljšega pisnega sestavka (eseja)
  • spremljanje napredka


Tečaj poteka enkrat tedensko in obsega 40 šolskih ur. Prične se v začetku meseca novembra.

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR